Ensenyaments

 

 

Música i Moviment

S’admeten infants a partir dels 4 i fins als 7 anys, que reben una formació musical que els permet accedir als programes d’Aprenentatge bàsic.
Podeu consultar els programes i el preu dels ensenyaments en els fitxers adjunts.
L’alumne accedirà al curs en funció de l’edat que tingui:
4 anys – Música i Moviment 1 (P4)
5 anys – Música i Moviment 2 (P5)
6 anys – Música i Moviment 3 (1r Primària)
7 anys – Música i Moviment 4 (2n Primària)
L’objectiu d’aquest nivell és desvetllar, estimular i potenciar la sensibilitat del nen pel que fa als coneixements que li arriben directament a través del sentit auditiu, tanmateix com aportar les condicions indispensables per afrontar la iniciació a l’ instrument que triï.
La iniciació a la pràctica instrumental en grups de 2 o 3 alumnes començarà depenent de l’instrument triat:
  • violí, viola i violoncel (a partir de 5 anys)
  • violí, viola, violoncel, contrabaix i piano (a partir de 6 anys)
Els alumnes que no facin instrument realitzaran  l’assignatura de Roda d’instruments a Sensibilització 1, Sensibilització 2 i Iniciació 1.

El fet de fer música en conjunt té a l’escola una importància cabdal. D’aquesta manera, les diferents agrupacions de l’escola, com són les orquestres, cors i conjunts instrumentals esdevenen assignatures que complementaran aquesta formació d’iniciació a la música.
Paral·lelament a aquests ensenyaments els alumnes participen en altres activitats puntuals amb l’objectiu de consolidar tots els coneixements adquirits com poden ser audicions en públic, sortides a concerts, intercanvis amb altres escoles…

Música i Creativitat i Aprenentatge Avançat

S’admeten alumnes a partir dels 8 anys, per rebre una formació musical que els permeti accedir als ensenyaments de Grau Professional.
Podeu consultar el programa i el preu dels ensenyaments en el fitxer adjunt.
Accediran els alumnes que han cursat el Nivell Inicial, i depenent de les places vacants, els nous alumnes en funció de l’edat i els coneixements que tinguin mitjançant una prova de nivel:
8 anys – Música i Creativitat 1 (3r Primària)
9 anys – Música i Creativitat 2 (4t Primària)
10 anys – Aprenentatge avançat 3r (5è Primària)
11 anys – Aprenentatge avançat 4t (6è Primària)
Els alumnes que tinguin més de 9 anys i es vulguin iniciar en la música s’ubicaran en un grup pont.
L’objectiu principal d’aquest nivell és endinsar-se en l’aprenentatge musical, i ho proposem des de tres àmbits diferents: el llenguatge musical, la pràctica instrumental individual i i la música en grup.
Paral·lelament a aquests ensenyaments els alumnes participen en altres activitats puntuals amb l’objectiu de consolidar tots els coneixements adquirits com poden ser audicions en públic, sortides a concerts, intercanvis amb altres escoles.

Grau Professional

S’admeten alumnes a partir dels 12 anys. Cal haver superat el programa d’Aprenentatge o bé una prova de nivell. Aquests tindran dret a un certificat (expedit pel centre) de reconeixement de crèdits als ensenyaments de l’ESO.
L’Escola Municipal de Música de Cambrils admet alumnes a Nivell Mitjà a partir dels 12 anys, que reben una formació musical que els permet continuar amb els estudis musicals d’una manera no professional. En els casos puntuals que l’alumne/a demani una preparació d’accés a uns estudis superiors l’Escola, mitjançant una adequació curricular especial, es presta també a realitzar aquesta tasca.
Accediran els i les alumnes que han cursat el programa d’Ensenyament d’Aprenentatge i els/les nous/ves alumnes en funció de l’edat i els coneixements que tinguin mitjançant una prova de nivell:
12 anys – Grau Professional 1r  (1r ESO)
13 anys – Grau Professional 2n (2n ESO)

14 anys – Grau Professional 3r  (3r ESO)
15 anys – Grau Professional 4t  (4t ESO)

Música a mida

Tant per alumnes amb coneixements musicals, com per aquells que es volen iniciar en la pràctica de l’instrument. Adreçat a joves de 12 a 17 anys.
El programa comprèn 6 cursos.
Música a mida 1r, 2n, 3r, 4t, 5è i 6è: 1h 45m de classe setmanal, repartides en:
  • 45m d’instrument
  • 1h de Grup (orquestres o cor, en funció de l’instrument

Música a la Carta 

Classe individual d’instrument
S’admetrà la matrícula en funció de la disponibilitat de professorat.
Classes col·lectives
S’admetrà la matrícula en funció de les places disponibles.